Yükleniyor...

loading
Menü

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
LCWAIKIKI.COM ÜYELERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“LC Waikiki” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. LC Waikiki olarak, kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

B. İşlenen Kişisel Veriler
Lcwaikiki.com’a veya mobil uygulamamıza (“Site/Uygulama”) üye olarak Şirketimizle temas etmeniz halinde işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
 
Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
İşitsel Kayıtlar
 
Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu verileri LC Waikiki tarafından saklanmamaktadır.

Çerezler: Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Amaçlar Açık rızanızı vermeniz halinde,
  • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri
  • Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri
  • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri
  • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir: E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; LC Waikiki tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, LC Waikiki ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle LC Waikiki tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak; F. Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarına aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki adresler üzerinden LC Waikiki’ye iletebilirsiniz:

Yazılı Başvurunun Gönderilebileceği Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41 Bağcılar/ İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: lcwaikiki@hs01.kep.tr
E-Posta Adresi: KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir).
 
Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.