Yükleniyor...

loading

Hediye Kart Kullanım Koşulları

LC WAİKİKİ DİJİTAL HEDİYE KODU KULLANIM KOŞULLARI
LC Waikiki dijital hediye kodları, 15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No:41 Bağcılar/İSTANBUL adresinde mukim LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (Aşağıda kısaca “LC WAİKİKİ” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmakta olup aşağıda öngörülen hüküm ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabi olarak kullanılabilir.

 1. 1 LC WAİKİKİ dijital hediye kodları (“Kod”), lcwaikiki.com veya LC Waikiki mobil uygulaması kanallarında öngörülen aşamalar tamamlanarak kodu oluşturan kişi (“Kod Oluşturan Kişi”) tarafından talep edilen ve ödemesi yapılan tutarda LC WAİKİKİ tarafından üretilen, üretildiği ve eşlendiği kişi tarafından (“Kod Kullanıcısı”) kullanılabilecek olan ve yalnızca LC WAİKİKİ nezdinde belirlenen kapsam ve süre boyunca geçerli olan (üçüncü taraflar nezdinde harcanması mümkün olmayan) dijital hediye kodlarıdır.
 2. 2 Gerek Kod Oluşturan Kişi gerek Kod Kullanıcısı (birlikte “Kullanıcılar”), Kod’un hiçbir şekilde başka bir satıcı/hizmet sağlayıcı nezdinde kullanılamayacağını ve üçüncü taraf mal ve hizmetlerinin satın alımında ödeme aracı olarak konumlandırılamayacağını bildiğini kabul eder.
 3. 3 Kod Kullanıcısı, Kod’un kendisi adına üretildiği tarihten itibaren Kod’u, 1 yıl boyunca (“Süre”) kullanılabilecektir. LC WAİKİKİ, işbu süreyi bir sonraki Kod oluşturmaları için geçerli olmak üzere değiştirme hakkını saklı tutar.
 4. 4 Kod, yalnızca Kod Oluşturan Kişi tarafından sağlanan ve Kod Kullanıcısı ile Kod’u eşleştirmek için kullanılmış olan iletişim adresi ile birlikte münhasıran Kod Kullanıcısı tarafından kullanılabilir. Kod Kullanıcısı’na tanımlı iletişim adresi ve Kod bilgisi ile yapılan her türlü işlem Kod Kullanıcısı tarafından yapılmış kabul edilecektir. Kod Kullanıcısı ile Kod’un eşleştirmesinde değişiklik yapılması, LC WAİKİKİ’nin takdirindedir.
 5. 5 Kod devir veya temlik edilemez, ticari veya sair amaçlarla satılamaz.
 6. 6 Kod Oluşturan Kişi tarafından ödemenin tam ve usulüne uygun şekilde yapılmamış olması veya yapıldıktan sonra işbu ödemenin geçersiz hale gelmesi hallerinde Kod kullanılamaz. Kod ödemeleri ve kullanımları Türk Lirası cinsindendir.
 7. 7 LC WAİKİKİ, Kod Kullanıcısı’na ait bilgiler dahil olmak üzere Kod Oluşturan Kişi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirleri almaktadır. Kod Oluşturan Kişi de doğru bilgi sağlamak adına gerekli özeni gösterecektir. LC WAİKİKİ, işbu kapsamda ek doğrulama adımları veya sair tedbirler tesis edebilir.
 8. 8 Kod Kullanıcısı, gerek dijital gerek fiziksel LC WAİKİKİ mecraları (lcwaikiki.com, LC Waikiki mobil uygulaması, LC Waikiki fiziki mağazaları) üzerinden gerçekleştireceği (LC WAİKİKİ’nin satıcısı/sağlayıcısı olduğu mal ve hizmetlerine ilişkin) alışveriş sonucu ödeme seçeneklerinden biri olan Kod’u tercih etmesi durumunda ilgili alışveriş tutarı LC WAİKİKİ tarafından Kod Kullanıcısı’nın Kod’u dahilinde bulunan bakiyeden tahsil edilecektir. Kod dahilinde bulunan bakiye alışveriş tutarından az ise kalan tutar Kod Kullanıcısı tarafından sair ödeme yöntemleri ile ödenmelidir. LC WAİKİKİ mecraları nezdinde gerçekleştirilen alışveriş sonucu ödeme yöntemi olarak Kod ve LCW Para birlikte kullanılamayacaktır. Kod’un üretilmesi ve gönderilmesi sonunda Kullanıcılar’ın Kod’u iptal ve/veya iade hakkı bulunmamaktadır. Kod dahilinde bulunan bakiye alışveriş tutarından fazla ise Kod’da kalan tutar Kod Kullanıcısı tarafından Süre içerisinde sair satın alımlarda kullanılabilecektir. Kod Kullanıcısı’nın satın alma işlemi iptal olur ise Kod’dan harcanmış olan tutar lcwaikiki.com ve LC Waikiki mobil uygulaması üzerinden bir sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere iade para olarak Kod Kullanıcısı’nın LC Waikiki hesabına yüklenecektir.
 9. 9 Kod’u kullanmak münhasıran Kullanıcılar’ın kendi tercihi olup hiçbir surette Kod’dan faydalanmaları zorunlu tutulmamaktadır.
 10. 10 LC WAİKİKİ, Kod’a ilişkin sistemin çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alma veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. LC WAİKİKİ Kod’a ilişkin herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir, servis seviyesi garanti etmemektedir. Ayrıca LC WAİKİKİ, mücbir sebep sayılabilecek, hayatın doğal akışına ters, öngörülemeyecek veya engellenemeyecek durumlar sonucunda meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesi veya LC WAİKİKİ’nin kusuru olmaksızın bir hata meydana gelmesi durumunda oluşan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 11. 11 Kullanıcılar, bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken ya da bu Kullanım Koşulları kapsamında kendisine tanınan haklarını kullanırken işbu Kullanım Koşulları ile yürürlükteki mevzuata uygun hareket edecektir. Kullanıcılar’ın işbu Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması, Kod’un temini ile ilişkili olarak LC WAİKİKİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin zarara uğraması veya sair nedenlerle LC WAİKİKİ’nin herhangi bir zararının ortaya çıkması halinde Kullanıcı, LC WAİKİKİ’nin uğradığı tüm zararları ferileri ile birlikte ilk talepte tazmin edecektir. Ayrıca LC WAİKİKİ, Kod’a ilişkin kötü niyetli Kullanıcı işlemleri veya herhangi bir güvenlik şüphesi doğuran işlem saptaması halinde, ilgili Kullanıcılar’ın Kod kullanarak ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma haklarını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir.
 12. 12 Kullanıcılar, Kod ile veya Kod’a ilişkin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin itiraz veya şikayetlerini doğrudan LC WAİKİKİ’ye en kısa süre içerisinde iletmek zorundadır.
 13. 13 Yürürlükteki mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Kullanım Koşulları’nın ilgili maddelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olacak çerçevede uygulanacağını Kullanıcı kabul eder.
 14. 14 LC WAİKİKİ’nin işbu Kullanım Koşulları’nın haricindeki site / uygulama kullanım koşulları, üyelik hükümleri, satış sözleşmeleri ve sair düzenlemeleri, uygulanabilir olduğu ölçüde bakidir.
 
LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Merkez:15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Cad. No:41 Bağcılar, 34212 İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 657 55 55 - 44 44 529 (44 44 LCW) (LC Waikiki Müşteri Hizmetleri, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.)
E-Posta: internetsatis@lcwaikiki.com ; musteri@lcwaikiki.com
Mersis: 0837007181700013
Ticari Sicil Numarası: 357092