İÇİNİZ RAHAT
OLSUN
Siz güvenle giydirin diye LC Waikiki çocuk ve bebek ürünlerinin kalitesini yılda yaklaşık 400 bin ekolojik testle kontrol ediyoruz. Hammaddesinden boyasına, dikişinden fermuarına, en küçük ayrıntısına kadar inceliyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için tercih etmeyeceğimiz hiçbir ürünü size sunmuyoruz.
TESTLERİ GÖR
LC WAİKİKİ LABORATUVARI’NDAKİ
EKOLOJİK TESTLER
Ağır Metallerin Göçü - Toksisite
Azo Boyar Madde
Fitalat Tayini
Organik Kalay Bileşikleri
Toplam Kadmiyum
Nikel
Diğer Ekolojik Testlerimiz
Ağır Metallerin Göçü – Toksisite

Bu test neden önemli:
Vücuda geçen ağır metaller zamanla birikip kanser, organ hasarları ve genetik bozukluk gibi birçok soruna sebep olabilir.

Biz de bu testle, dünyayı keşfederek öğrenen bebekleri, büyürken yerinde durmayan çocukları düşünüyoruz. Emme, yutma, yalama gibi refleksleri sonucunda, kıyafetlerden vücutlarına ağır metal geçişi olmasın diye 19 farklı ağır metali en küçük detayına kadar analiz ediyoruz.

Azo Boyar Madde

Bu test neden önemli:
Azo boyar maddeler ter emilimiyle vücuda nüfuz edip zamanla kanserojen etkilere, genetik kusurlara neden olabilir. Ayrıca bileşenindeki toksik maddeler çevre kirliliğine yol açabilir.

Biz de bu testle refleks olarak terini üzerine silen, kıyafetlerini ağzına götürmeye bayılan çocuklarımızı düşünüyoruz. Ürünlerdeki sağlığa zararlı boyar maddeleri yasal limitlerden çok daha sıkı bir testle analiz ediyoruz.

Fitalat Tayini

Bu test neden önemli:
Fitalat kimyasalı zaman içinde vücutta birikip hormonal bozukluklara, doğurganlıkta olumsuz etkilere, yutma ve soluma halinde ölümcül alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca su yaşamını ve doğayı kirletir.

Biz, çocuklarımız ve bebeklerimiz güvenle büyüsün, ailelerinin içi rahat olsun istiyoruz. Bu testimizle ürünlerimizde kullandığımız malzemelerin içinde, insan sağlığına zarar veren fitalat kimyasalının olup olmadığına iyice bakıyoruz.

Organik Kalay Bileşikleri

Bu test neden önemli:
Uluslararası otoritelerin yaptığı çalışmalara göre fazlasıyla toksik olan bu madde; sinir sisteminde hasarlara, temas halinde ciddi cilt problemlerine, alerjik reaksiyonlara, görme kaybına, zamanla genetik kusurlara, soluma ve yutma halinde ölümcül sonuçlara neden olabilir.

İşte biz bu testle sizin içiniz rahat olsun diye ürünlerimizin içeriğinde sağlığa zararlı organik kalay bileşiğinin olup olmadığını yasal limitlerden bile daha hassas bir limitle inceliyoruz.

Toplam Kadmiyum

Bu test neden önemli:
Kadmiyum beyin, iç organlar ve sinir sistemi üzerinde etkileri olan kanserojen bir maddedir. Soluma halinde ölüme, zamanla genetik bozukluklara, doğum oranında düşüklüğe ve çevre kirliliğine neden olabilir.

Biz tüm bunları bilerek Kadmiyum Analiz Testlerimizde oldukça hassas davranıyoruz. Uluslararası standartlardaki laboratuvarlarımıza, ekolojik test tecrübemize, Ar-Ge yatırımlarımıza güveniyoruz. Ürünlerimizin kadmiyum içerip içermediğini LC Waikiki Laboratuvarı’nda test ediyoruz.

Nikel

Bu test neden önemli:
Nikel, alerjik reaksiyonlara, astım ataklarına ve insanlarda kanser yatkınlığına sebep olabilen tehlikeli bir maddedir.

Biz kademeli olarak yaptığımız birçok testle ürünlerimizin sağlığa zararlı nikel maddesini içerip içermediğini analiz ediyoruz. Kıyafetlerimizdeki fermuarın en küçük parçasından bile örnekler alıp sizin içiniz rahat olsun diye inceliyoruz.

Diğer Ekolojik Testlerimiz

Ağır Metallerin Göçü
Alerjen ve Kanserojen Boyar Maddeler
Alkilfenoller
Azo Boyarmadde
Dimetilformamid Tayini
Dimetilfumarat Tayini
Ekstrakte Edilebilir Ağır Metaller
Formaldehit Tayini
Fitalat Tayini
Florotelomer Alkoller ve Florotelomer Akrilatlar Tayini
İzosiyanatlar
Klorlu Fenoller Tayini
Klorlu Organik Taşıyıcılar
Krom+6 Tayini
Nikel
Organik Çözücüler
Organik Kalay Bileşikleri
Perflorlu Bileşikler Tayini
pH
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
PVC Tayini
RoHS
Toplam Kadmiyum Tayini
Toplam Kurşun Tayini

Tüm ekolojik testleri başarıyla geçmiş güvenli bebek ve çocuk ürünleri
lcwaikiki.com ve mağazalarımızda.
BEBEK
KIYAFETLERİNİ İNCELE
SATIN AL
ÇOCUK
KIYAFETLERİNİ İNCELE
SATIN AL
LC WAIKIKI LABORATUVARI